VZW Katimoe


Wenslijst

Bedankt dat je een gift wil doen aan VZW Katimoe.  Dit zijn de artikelen die ze op dit ogenblik goed kunnen gebruiken.

Wens je iets te doneren? Klik op een foto en vul duidelijk in wat je wenst te doneren op het formulier. Stort het bedrag op de rekening met vermelding 'gift Katimoe' en wij zorgen dat het gratis bezorgt wordt.